​ Geodetická kancelária - Mag, Hajdú
Trhové námestie 1
979 01 Rimavská Sobota  

 Ernest MAG
0949 317 185

magern@gmail.com

 Jozef HAJDÚ
0915 933 865

hajdugeodet@gmail.com

Magyarul is felveheti velünk a kapcsolatot

3.

Kontakty

Profigeodeti

Kontak​tné údaje

Ernest MAG
ul. B. Němcovej 1672/2 
986 01 Fiľakovo
 0949 317 185
 magern@gmail.com ​ 


Registrácia firmy

Obvodný úrad v Lučenci odbor živnostenského podnikania
č. živnostenského registra:
606-3091
IČO: 40611434
DIČ: 1029577857
Nie som platcom DPH

 
Bankové sp​ojenie

ČSOB banka, a.s.
Č. účtu: 4030040650/7500
IBAN:
SK5275000000004030040650
SWIFT: CEKOSKBX